akasi az mahsoolat 002
akasi az mahsoolat 001
akasi az mahsoolat 004
akasi az mahsoolat 003

STUDIO VENO


عکاسی از محصولات

عکاسی از محصولات به شاخه ای از عکاسی گفته میشود که درآن عکاس به نمایش گذاشتن محصول مورد نظر با جزییات زیاد را انجام میدهد. در عکاسی ازمحصولات عکاس محصولات در به نمایش گذاشتن محصول با نورپردازی حرفه ای باید محصول را بدون نقص و شکیل جلوه دهد. در عکاسی صنعتی خود محصول در محوریت توجه قرار دارد نشان دادن نمای کامل از محصول بسیار مهم است. محصول میتوتند در بکگراندی ساده جلوه گر شود و یا با توجه به طرح و کارایی آن در فضایی دکور شده قرار بگیرد تا جنبه کاربردی محصول بیشتر به چشم بیاید. عکاسی از خدمات نیز عکاسی از خدمات نیز شاخه ای از عکاسی است فرآیند عکاسی از خدمات شرکت ها پرسنل . و محیط کار نیز جزعی از عکاسی صنعتی است. عکاسی صنعتی یکی از خدماتی ترین رشته عکاسی میباشد. , سازمان های تبلیغاتی و روابط عمومی ها و گرافیست ها شامل سفارش دهندگان عکاسی صنعتی هستند. با توجه و دقت می توان عکاسی صنعتی را ساده تر کرد. در عکاسی صنعتی می توان همراه با مدل جاندار باشد. و این تکنیک در جذاب تر و زنده شدن روش عکاسی صنعتی می افزاید . عکاسی صنعتی و تبلیغاتی شاخه های عکاسی می باشند. که شباهت های بسیاری دارند. در واقع عکاسی صنعتی زیر مجموعه ای از عکاسی تبلیغاتی میباشد. عکاسی صنعتی شاخه ای بسیار جذاب از عکاسی است البته در شرایطی که عکاس بتواند تفکر خلاقانه ای را در عکاسی بگنجاند. تنها در عکاسی صنعتی است که نظر سفارش دهنده در انجام پروژه بسیار دخیل است. بنابراین در عکاسی صنعتی این مهارت عکاس است با در نظر گرفتن نظر سفارش دهنده بتواند ایده های خلاق خودرا جای دهد و نظر سارش دهنده را نیز جلب کند و یا وی را قانع کند. عکاسی صنعتی تبلیغاتی عکاسی صنعتی تبلیغاتی از خدماتی ترین شاخه های رشته عکاسی است. عکاس باید هم با تکینک و مسلط و خلاق باشد و هم تجهیزاتی زیادی از جمله فون های ساده و رنگی تا میزهای مخصوص و تجهیزات مخصوص برای نورپردازی از محصولات شیشه ای و بازتابنده نور مانند محصولاتی که فلزی هستند ویا کروم میباشند و یا سه پایه های مخصوص را دارا باشد. در مجموع هر گونه عکسی برای معرفی،تبلیغ و یا فروش تولیدات و یا کلایی باشد عکاسی صنعتی تبلیغاتی به حساب میاید. محصولات غذایی، مبلمان ماشین انواع وسایل زندگی پوشاک و غیره همگی چه باحضور مدل و چه بدون مدل در زمره عکاسی تبلیغاتی قرار میگیرند.


مدیریت مجموعه ونو