helishot 002
helishot 001
helishot 004
helishot 003

STUDIO VENO


هلیشات

به مجموعه تصویرها و شات های هوایی که درنماهای آسمان گرفته میشود هلیشات میگویند. در واقع بسته به نیازاپراتورِهلیشات و یا کارفرما از سطح تا ارتفاع مورد نیاز یا فقط در ارتفاع، عکس یا فیلم مورد نظر گرفته شود. که می تواند عکسبرداری هوایی یا شات های هوایی شامل فیلمبرداری و هم تصویربرداری هوایی باهم باشد. در ثبت تصاویر گرفته شده با هلیشات از نکات قابل توجه اینست که تصاویر بدون لرزش ثبت شوند. هماهنگی اپراتور هلیشات و کرین کار باهم به زیبایی تصویر کمک میکنند. تخصص اپراتور هلیشات بسیار حائذ اهمیت است چرا که بسیاری از اپراتوران هلیشات تنها کار با تجهیزات را آموزش دیده اند و در واقعاپراتور مولتی روتورها و یا خلبان مدل هواپیما و یا وسایل کنترل از راه دور هستندو کار حرفه ای و سواد بصری کافی برای ثبت تصاویر خلاقانه را ندارند. وفاقد شناخت اصول عکاسی و فیلمبرداری هستند. در اکثر تصاویر خلق شده با هلیشات متاسفانه فقط منحصرا به ثبت تصاویر هوایی بسنده شده و از هلیشات بدون توجه و درک مسیله ثبت تصاویر خارق العاده استفاده میکنند و و اپراتور کاملا بسنده به ثبت تصاویر صرفا از آسمان میکند. آتلیه ونو با بکارگیری متخصصان هلیشات که هم متخصص در امرتصویربرداری و هم مسلط به تجهیزات هستند در این امر همراه شماست تا حرفه ای ترین تصاویر را برای شما به یادگار بگذارد


مدیریت مجموعه ونو