آموزش عکاسی

۰۶/۱۱/۱۳۹۶

۴ اصل نورپردازی پایه

۴ اصل نورپردازی پایه   ۴ اصل نورپردازی پایه که ای کاش در شروع عکاسی ام آنها را می دانستم ۱.سوژه درخشانترین شیء در عکس است […]