عقد آریایی

۰۸/۱۱/۱۳۹۸

همه چیز در مورد مراسم عقد قسمت ۴

امضای عقدنامه  از بزرگترین و مهم ترین  تعهدهای یک خانم و یا یک آقا در زندگی اس.بنابراین حتما شرایط عقد رو با دقت مطالعه کنین و […]
۰۸/۱۱/۱۳۹۸

همه چیز در مورد مراسم عقد قسمت ۳

در قسمت های قبل در مورد لیست لوازم  و لیست کارهای مراسم عقد صحبت کردیمدر این پست میخوایم در مورد مراحل انجام عقد صحبت کنیم. ۱٫ […]