عکاسی

۰۶/۱۱/۱۳۹۶

۴ اصل نورپردازی پایه

۴ اصل نورپردازی پایه   ۴ اصل نورپردازی پایه که ای کاش در شروع عکاسی ام آنها را می دانستم ۱.سوژه درخشانترین شیء در عکس است […]
۲۴/۰۷/۱۳۹۶

دوربین عکاسی

عکاسی را چه به دید حرفه ای ببینید و چه با دید علاقه و تفنن به آن نگاه کنید انتخاب دوربین عکاسی ولنز از موارد مهم […]