عکس یهویی عروسی

۱۳/۱۱/۱۳۹۸

عکاسی خبری در روز مراسم عروسی.

عکاسی خبری، یک گزارش مستند از مهمترین و جذابترین قسمت های جشن عروسی هست. عکسهایی که عروس و داماد حواسشون نیست و در حال لذت بردن […]