فرزند باهوش

۰۸/۱۱/۱۳۹۸

چطوری فرزند باهوش تربیت کنیم؟

با فرزندتون صحبت کنید:بچه ها سوالای زیادی دارن چون دوست دارن همه چیزو سریع یاد بگیرند. ذهن کنجکاو بچه همیشه در خال پرسش هست. البته که […]